KnowPap – Paperinvalmistuksen oppimisympäristö

KnowPap on metsäteollisuuden yhteistyön tuloksena toteutettu selaimella käytettävä paperitekniikan ja automaation oppimisympäristö. Järjestelmää voidaan käyttää itseopiskelussa ja koulutuksessa. Kaikki materiaali on suomen- ja englanninkielisenä.

Kattava sisältö. Paperinvalmistusta on lähestytty useista näkökulmista, mukaan lukien valmistusprosessit, automaatio, raaka-aineet, tuotteet ja ominaisuudet, turvallisuus, ympäristö, käynnissäpito, energiatehokkuus ja talous.
Sisällön monipuolisuus. Syvä, jäsennelty tieto ja sen havainnollistaminen ovat tulosta vuodesta 1997 jatkuneesta sisällön tuotannosta ja kehittämisestä. Sisältää 750 oppimiskokonaisuutta, yli 7000 kuvaa, yli 250 videota ja animaatiota ja 11 simulointimallia paperinvalmistuksesta.
Saatavuus. Sisältö on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Käyttämiseen tarvitaan vain nettiyhteys ja -selain.
Globaali. Oppimisympäristö palvelee käyttäjien tarpeita ympäri maailman. Sisältö käytettävissä suomeksi ja englanniksi.
Jatkuva kehitystyö. Järjestelmän ylläpidossa tuotetaan uutta sisältöä, huolehditaan järjestelmän käytettävyydestä ja toimivuudesta sekä pidetään olemassa oleva sisältö ajantasaisena. Jatkuvan kehitystyön ansiosta järjestelmä palvelee myös tulevaisuuden koulutustarpeita.
Yhteistyö. Kustannustehokas tapa osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon. Oppimismateriaali, jota jokainen osallistuja joka tapauksessa tarvitsee kannattaa tehdä yhdessä. Yhteistyö luo luontevan ympäristön alan yritysten väliseen dialogiin. Tietoa noin 100 alan toimijan tuotteista.
Kehitysryhmä. Kehitysryhmä koostuu suurimpia käyttäjiä edustavista metsäteollisuuden ja koulutuksen ammattilaisista. Ryhmän kanssa käytävä vuoropuhelu suuntaa ohjelmiston kehitystyötä.
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Ajantasainen ja oikeanlainen materiaali on yritysten lisäksi oppilaitosten käytettävissä. Järjestelmän käyttö lukioissa ja opintojen alkuvaiheissa lisää mielenkiintoa alaa kohtaan ja houkuttelee uusia osaajia metsäteollisuuteen.