Etusivu
Uutta
Tausta
Käyttäjät
Materiaalintoimittajat
KnowPap lisenssi
Yhteystiedot

 

 

 

 

[english]


 

KnowPap - paperitekniikan ja tehtaan automaation oppimisympäristö

 

Paperin valmistus ja prosessinhallinnan tekniikat on perinteisesti opetettu erikseen. Uuden verkkoympäristössä toimivan oppimisjärjestelmän avulla käyttäjä saa kokonaisnäkemyksen molemmista osa-alueista ja niiden vuorovaikutuksesta. Multimediaan, hypertekstiin ja simulointimalleihin perustuvaa KnowPap-järjestelmää käytetään www-selainohjelmalla.

 

YLEISTÄ

KnowPap -projektissa on kehitetty paperitekniikan, prosessinhallinnan ja tehtaan automaation itseopiskeluun ja opetukseen soveltuva oppimisympäristö. Multimediaan, hypertekstiin ja simulointimalleihin perustuvaa KnowPap-järjestelmää käytetään www-selainohjelmalla. Järjestelmää hyödynnetään metsäklusterin käyttöhenkilökunnan ja toimihenkilöiden koulutuksessa sekä opetuksessa korkeakouluissa ja ammattioppilaitoksissa.

Paperiteollisuuden koulutuksessa ongelmana on ollut tehtaiden prosessitekniikan ja automaation jakautuminen tekniikan eri aloiksi. Tehdasprosessien käyttöhenkilökunta ja suunnittelijat tarvitsevat kuitenkin riittävän hyvät perustiedot molemmista osa-alueista ja ennen kaikkea hyvän kokonaisnäkemyksen osa-alueiden vuorovaikutuksesta.

KnowPap -järjestelmä pohjautuu multimedian, hypertekstin ja simulointimallien käyttöön. KnowPap -järjestelmä toimii intranet-ympäristössä, mikä mahdollistaa keskitetyn päivityksen ja ylläpidon. Järjestelmää voidaan käyttää yrityksissä täydennyskoulutukseen ja työhön perehdyttämiseen sekä oppilaitoksissa tutkintoihin tähtäävässä koulutuksessa.

 

SISÄLTÖ

Järjestelmä kattaa paperi- ja kartonkitehtaiden sisällä tapahtuvat toiminnot sekä niiden liittymisen toimintaympäristöön. Kokonaisuus on jaettu seuraaviin osiin:

Tuotteet ja ominaisuudet. Paperit, kartongit, laatuominaisuudet, luokittelujärjestelmät, painomenetelmät.

Tuotantoprosessit. Puunkäsittely, mekaaninen massa, uusiomassa, paperin valmistus, kartongin valmistus.

Raaka-aineet. Kuidut ja uusiomassa, sellu ja mekaaninen massa, täyte- ja lisäaineet, päällystyskemikaalit, vesi.

Toimintaympäristö. Tuotannon talous, ympäristönsuojelu, turvallisuus.

Tuotannon hallinta ja automaatio. Tuotannon hallinta, prosessinhallinta, mittaukset ja toimilaitteet.

Käynnissäpito. Huolto ja kunnossapito, järjestelmät, laitteet.

Järjestelmää voidaan käyttää aiheenmukaisesti suuremmista kokonaisuuksista pienempiin edeten kuvakäyttöliittymien kautta. Perusnäytöt sisältävät tekstiä, kuvia, videoita ja animaatioita sekä simulointimalleja.

Järjestelmään on ohjelmoitu myös useita oppimisreittejä, joita seuraamalla saa kokonaisnäkemyksen esimerkiksi kokonaisen tuotantolinjan prosessi- ja laitetekniikasta sekä automaatiosta.

Lisäksi järjestelmässä on simulointitehtäviä, kysymyssivuja sekä laaja paperitekniikan ja automaation sanasto.

 

LISÄTIETOJA

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä »

 

VIITTEITÄ

Hämäläinen J.J., Mäenpää T. , Kittilä M., Korpi-Anttila J., Kotinurmi P., Alanko J., Ansaharju J., Vilkko M. and Ylä-Jarkko O. KnowPap - Learning environment for papermaking and process control. International Conference on Simulation and Multimedia in Engineering Education, 2001 Western Multiconference (WMC '01), Phoenix, Arizona, USA, January 7-11, 2001, The Society for Computer Simulation International (SCS), 2001 (CD-ROM).

Hämäläinen J.J., Laukkanen I., Mäenpää T., Kittilä M., Honkio J. KnowPap - Multimedia learning environment for papermaking and process control. Automation Technology Review 1999, pp. 56-59.